Ημερίδα:

"Πρόσκληση σε Ημερίδα: «Βασικές αρχές καθοδικής προστασίας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ανάλυση του προβλήματος της διαφοροποίησης...» "

Νέα:

"Ετήσιος χορός Συλλόγου, Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 στο ξενοδοχείο Poseidon."

Νέα:

"Συγκρότηση Ανακριτών Συμβουλίων Ναυτικών Ατυχημάτων (ΑΣΝΑ) περιόδου 2020-2021»"

Νέα:

"ΑΙΤΗΣΗ Σ.Δ.Ν.Μ.Ε."

Σ.Δ.Ν.Μ.Ε. Σύλλογος Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος

Φίλες και φίλοι,Συνάδελφοι- ισσες, Σας καλωσορίζουμε στην νέα ηλεκτρονική σελίδα του Σ.Δ.Ν.Μ.Ε. Η νέα αυτή μορφή επικοινωνίας επιβάλλεται από τη σύγχρονη εποχή και πιστεύω ότι ανταποκρίνεται και στις νέες ανάγκες των μελών μας. Η επιτυχία της νέας αυτής μορφής επικοινωνιακής λειτουργίας εξαρτάται και από τη συμμετοχή των μελών μας Ναυπηγών Μηχανικών και όχι μόνο.

....